Csaba Sukosd

Base

Name

Csaba Sukosd

State

Ohio

Court Name

Ohio Supreme Court

Title

Multi-media reporter/producer

Court Address

65 South Front Street, 10th Floor, Columbus, Ohio 43215

Email

csaba.sukosd@sc.ohio.gov

Court Phone

(614) 387-9253